КаМП: Ка минималним паровима
Ексцерпција парова речи које се на сегменталном нивоу разликују само по задатим фонемама.

Одаберите диференцијални пар ради ексцерпције парова речи које се на сегменталном нивоу разликују само по задатим фонемама. Могуће је унети слово или групе слова.

Отпремите датотеку која садржи текст из којег желите да ексцерпирате минималне и сродне парове.

Отпремите датотеку са латиничним текстом (txt, xml).

Ексцерпирани парови: